Vandra i Friseboda vid Hanöbukten söder om Åhus (Skåne)

Friseboda strövområde (ett av Stiftelsen Skånska Landskaps strövområden) ligger längs med havet vid Hanöbukten i Kristianstad kommun. Här kan du vandra på den vidsträckta sandstranden längs med öppet hav eller strosa runt bland vrestallar i den glesa tallskogen i sanddynlandskapet innanför.

Själva strövområdet i sig är inte särskilt stort, det är bara ca 2,5 km mellan den norra och södra parkeringen, men naturreservatet Friseboda sträcker sig ända upp till Gropahålet, så du kan lätt skapa en rejäl vandring genom att gå upp och ner längs kusten och snirkla runt lite som du vill i området i övrigt. Mellan Gropahålet och Juleboda är det över en mil.

Det finns inga markerade leder utan man väljer att gå antingen längs med havet på stranden eller på någon av alla de mer eller mindre upptrampade stigar som finns (de flesta i nord-sydlig riktning som stranden). Eller så går man mitt emellan längs skogsbrynet på strandbrinken.

Vi brukar låta väder och vind bestämma. Om det blåser mycket brukar vi välja att ha vinden i ryggen när vi går längs med havet och vandra inne i skogen åt andra hållet.

Tallskogen i Friseboda
Öppen, trevlig vrestallskog med härligt grön mossa som man vill lägga sig i.

Ljusförhållandena kan också spela in. Det kan vara jobbigt att gå med solen i ögonen hela tiden. Å andra sidan är området perfekt för ljusbehandling under höst och vinter. Det är en mycket ljus miljö att gå i med den vita (sandfärgade?) sanden och så mycket himmel.

Om du håller dig i strövområdet så är det svårt att gå vilse. Du har havet i öster, Frisebodavägen i väster och kanaler som avgränsar området i både norr och söder. Det gör att det är ett perfekt område för att bara strosa omkring i terrängen (frifräsa). Ibland längs någon stig eller djurstig, ibland bara fritt i naturen, fram och tillbaka mellan skog och hav.

Cykelleden Sydostleden skär också igenom området från norr till söder men den tycker jag att du kan skippa. Varför gå på en grusad bred cykelväg när du kan välja strand eller stig?

Hela den här kuststräckan mellan Juleboda i söder och Åhus i norr ser väldigt mycket ut så här men skillnaden med strövområdet är att det inte är bebyggt med annat än de gamla ålabodarna som ger området en speciell karaktär från svunna tider.

Nya gropskanalen
Kanalen i norra delen av området.

Friseboda är perfekt för rehabiliterande ”bara-vara” vandring (om du undviker den värsta sol- och badperioden då det kan vara stimmigt av folk). Undviker man den mest tungtrampade sanden så är det en mycket lätt vandring och miljön kräver inte mycket av dig.

Det kan vara oerhört meditativt att gå längs med stranden och lyssna på havet. Ibland kan man få sig ett gott skratt när man tvingas hoppa undan från en plötslig våg som riskerar att blöta ner ens fötter.

Naturen i sig är ganska homogen men havet kan ha väldigt olika skepnader. Ibland ligger det helt stilla och kluckar, andra gånger rasar det och vrålar nästan öronbedövande.

Skulle du känna för en rejäl genomkörare så kan du prova att gå snabbt i den lösa sanden. Det är väldigt jobbigt!

Sammanfattningsvis så är Friseboda ett trevligt och kravlöst vandringsområde som är mer givande än man kan tro utifrån dess storlek.

Karta och information från Stiftelsen Skånska Landskap : Friseboda strövområde

Karta och information om Friseboda naturreservat : Friseboda, Länsstyrelsen Skåne